Logo Midrasza


 

spis treści numeru lipcowo-sierpniowego 1999 7-8 (27-28)


  okładka

    listy

    wydarzenia
    Jankiel na nowo przywołany - Natalia Aleksiun

    okładka
    Rachunek sumienia
    Przedsłowie - Bohdan W. Oppenheim
    ZaszłościAndrzej Korboński
    Dobra dekada - Ks. biskup Tadeusz Pieronek
    Przeciw banalizacji zła - Krzysztof Kozłowski
    Grzech lekceważeniaAdam Michnik
    Antypolska impreza - Edward Moskal
    Dyskusja
    "Ostatnia organizacja antysemicka w Europie"
    Niepełny rachunek - Konstanty Gebert

    wydarzenia
    Udany festiwal - Dorota Szwarcman
    Dwa skandale - Konstanty Gebert
    W Sejmie i na Umschlagplatzu - Stanisław Krajewski
    Żydowska Europa razem - Ruth Gruber
    Porażka "Rycerza pustyni" - Laura Mincer
    Drugi oddech - rozmowa z prof. Szewachem Weissem - Marian Turski
    Zbrodnia zza biurka - Natalia Krynicka

    Tora
    Pinchas (Liczb 26,10 - 30,1) - Piotr Paziński
    Matot Masej (Liczb 30,2 - 36,13) - Krajewski Stanisław
    Dewarim (Powtórzonego Prawa 1,1 - 3,22) - Konstanty Gebert
    Waetchanan (Powtórzonego Prawa 3,23 - 7,1) - Jarosław Lipszyc
    Ekew (Powtórzonego Prawa 7,12 - 1,25)Mikołaj Szymański
    Ree (Powtórzonego Prawa 11,26 - 16,17) - Ryszarda Zachariasz
    Szoftim (Powtórzonego Prawa 16,18 - 21,9) - Estera Kalisher
    Ki tawo (Powtórzonego Prawa 21,10 - 25,19) - Małgorzata Kordowicz
    Ki tawo (Powtórzonego Prawa 26,1 - 29,8) - Szymon Kaliszer

    biblioteka
    Poeta z Będzina - listy Stanisława i Ireny Wygodzkich do Tadeusza Borowskiego

    głosy
    Chiny i Izrael - Pan Gulan
    Żyd Uniwersalny - człowiek ponowoczesny - Ewa Koźmińska-Frejlak
    Charles Péguy i jego żydowscy przyjaciele - Robert Burac
    Charles Péguy - "człowiek przygranicza" - Katarzyna Maria Rodrigo Pereira
    Zapomniany artysta - Janusz Miliszkiewicz

    Bella
    Lamedwownik z Mławy i inni sprawiedliwiBella Szwarcman-Czarnota

    recenzje
    Piotruś i inni - Dorota Krawczyńska
    Na niderlandzkim kazaniu - Mikołaj Szymański
    Rebe Artek - Dorota Szwarcman
    Bardzo ważne źródło - Marian Turski
    Masada z Nowego Jorku - Dorota Szwarcman

    literatura
    Nalewki i Jateczna - Samuel Lejb Schneiderman
 (C) Midrasz 1998 - 2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.