Logo Midrasza


  okładka październik 2001

          Na okładce u góry po lewej portret Sabataja Cwi, po prawej portret Natana z Gazy według XVII - wiecznych rycin, na dole przybycie Mesjasza na ośle do Jerozolimy według XV wiecznej miniatury.

        Aby obejrzeć powiększoną wersję okładki naciśnij tutaj.


  spis treści numeru październikowego 10 (54)

          Zapraszamy do czytania wybranych artykułów! Aby to zrobić należy nacisnąć na wybrany, podkreślony na żółto tytuł artykułu.


    listy

    okładka
    Posłańcy, naśladowcy i uzurpatorzy
    Czy mesjanizm jest dobry dla Żydów?Jacob Katz
    Mesjańskie posłannictwaJan Doktór
    Żydzi mesjańscy i ich kuzyni - Bella Szwarcman-Czarnota
    Cierpliwość Gomelezów - Michał Otorowski
    Cadyk, który się w grzechu poplątał - Anna Ciałowicz

    wydarzenia
    Izrael 2001 i Czechosłowacja 1938 - Aleksander Klugman
    Rasizm antyrasistowski - Konstanty Gebert
    "Skrzypek na dachu" nie żyje - Bella Szwarcman-Czarnota

    Tora
    ToraKonstanty Gebert

    kronika

    biblioteka
    "Pierwsza mesjańska"Jan Doktór

    głosy
    "Owce regularnie strzyżone" - Anna Sobolewska

    Bella
    Świat ma serce - Bella Szwarcman-Czarnota

    recenzje
    Przekształcony ból - Justyna Sobolewska

    literatura
    Weiter leben, Eine JugendRuth Kluger

    język hebrajski

 (C) Midrasz 1998 - 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.