Logo Midrasza

  o nas
          "Midrasz" to żydowski miesięcznik społeczno-kulturalny, w języku polskim, zajmujący się życiem Żydów w Polsce i za granicą. Publikujemy eseje, recenzje, reportaże, komentarze religijne, teksty literackie, korespondencje z Polski i ze świata. Prezentujemy także problematykę innych mniejszości narodowych w Polsce.
        Słowo midrasz to według hebrajskiego wyjaśnienie. Rabiniczny komentarz do Biblii, wyjaśniający kwestie prawne lub przekazujący nauki za pomocą środków literackich - legend, opowiadań, przypowieści. Słowo midrasz odnosi się także do ogromnej literatury, jaka w ten sposób powstała. Pochodzi ono od hebrajskiego rdzenia, który znaczy "badać studiować, analizować", a także "głosić".


  zespół redakcyjny
          Piotr Paziński - redaktor naczelny
        Katarzyna Jutkiewicz-Kubiak - sekretarz redakcji
        Ewa Koźmińska-Frejlak
        Konstanty Gebert
        Bella Szwarcman-Czarnota


  nasi współpracownicy
          Abraham Brumberg, Krzysztof Czyżewski, Henryk Dasko, Wilhelm Dichter, Jan Doktór, Michał Friedman, Konstanty Gebert, Henryk Grynberg, Henryk Halkowski, Eva Hoffman, Anna Husarska, Maria Janion, Krystyna Kersten, Stanisław Krajewski, Hanna Krall, Piotr Matywiecki, Raphael Scharf, Bella Szwarcman-Czarnota, Paweł Śpiewak, Aleksander Ziemny i wielu, wielu innych.


  o czym piszemy
          O Sefardyjczykach, chasydach, syjonistach, Żydach-chrześcijanach, koszerności, tożsamości, edukacji, kobiecie w judaizmie, żydowskiej historii najnowszej, o Jerozolimie, Czerniowcach, i żydowskim Nowym Jorku, a także o kulturze jidysz i demonologii żydowskiej.


  nasi Czytelnicy
          Czytelnikami naszego pisma są nie tylko Żydzi lecz także osoby zainteresowane problematyką żydowską. Badania marketingowe wykazały, że większość czytelników (ok. 80%) ma wykształcenie wyższe, ich średnia wieku zawiera się między 20 a 40 rokiem życia, 60% naszych czytelników mieszka w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Spośród osób, które odesłały nam ankietę 45% wyznaje katolicyzm, 28% nie wyznaje żadnej religii, 15% wyznaje judaizm, reszta ankietowanych wyznaje inne religie chrześcijańskie (niż katolicyzm), lub nie określiła wyznawanej przez siebie religii.


  stałe rubryki
          listy
        okładka
        wydarzenia
        kronika
        Tora
        głosy
        Bella
        recenzje
        literatura
        język hebrajski


  stopka redakcyjna
          korekta: Małgorzata Otrębska
        opracowanie graficzne: Krzysztof Figielski
        redakcja techniczna i łamanie: Krzysztof Gójski
        zarządzanie: Joanna Matysiak
        promocja i reklama: Łucja Ceglińska
        prenumerata: Katarzyne Koźbiał
        księgarnia wysyłkowa: Marcin Klimkiewicz
        strony internetowe: Karol Nowakowski
        druk: Argraf Sp. z o.o.


  wydawca
          Stowarzyszenie "Midrasz"
        00-104 Warszawa
        ul. Twarda 6
        tel. (0 22) 654 64 24, (0 22) 654 31 55
        tel./fax: (0 22) 654 31 56
        e-mail: midrasz@home.pl
        Pismo ukazuje się dzięki
        pomocy finansowej
        Fundacji R.S. Laudera


  konto bankowe
          PBK S.A. IX O/Warszawa
        11101040-401040102891


  inne informacje
          Pierwszy nr. "Midrasza" ukazał się w kwietniu 1997 r. (do przejrzenia w naszym archiwum)
        Nakład pisma to aktualnie 3 tys. egzemplarzy.
        Pismo rozprowadzane jest głównie w prenumeracie krajowej i zagranicznej prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. i RUCH S.A.
        "Midrasz" to jedyny polski miesięcznik na pokładzie samolotów izraelskich linii lotniczych El-Al.
        Gdzie można kupić "Midrasza"? (C) Midrasz 1998 - 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.